Proč se odmlčel Seržant Pepř

Autor: Jiří Černý (santana.c@seznam.cz), Téma: Politický kolotoč, Zdroj: Dopis řediteli P.Duhanovi, 6.1.2013
Vydáno dne 07. 01. 2013 (3039 přečtení)
Několik z vás se mě ptá, proč se v pondělí 7.ledna nevysílal na stanici Praha Klub osamělých srdcí seržanta Pepře. A proč není uvedený ani v programu dalšího pondělí. Jediné, co o tom vím, je obsaženo v mailu, který jsem včera poslal generálnímu řediteli Českého rozhlasu Petru Duhanovi. Doteď jsem nedostal žádnou odpověď. Ten mail zde předkládám tak, jak jsem ho poslal panu Duhanovi.

Dobrý den, pane Duhane.
Jak mi v pátek sdělila Veronika Rezková po konzultaci se svým nadřízeným Martinem Jonákem, mé pořady Klub osamělých srdcí seržanta Pepře se nemají vysílat až do zvolení prezidenta České republiky, protože se zúčastňuji v předvolebním klipu Karla Schwarzenberga a porušuji tak PRAVIDLA PŘEDVOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU.
Obracím se na vás proto, že považuji vztažení pasáže o "veřejných podporovatelích" na externí spolupracovníky za absurdní.
Delší dobu vím, že v jakémkoli předvolebním vysílání se nesmíme zmínit o žádném kandidátovi (do senátu aj.) a samozřejmě jsem to respektoval. Že bych se ale coby externista nesměl při své mimorozhlasové veřejné práci zúčastnit předvolebních kampaní, to odmítám a vidím v tom porušení svých občanských práv.
Jde mi o princip, nikoli o těch pár případně neodvysílaných pořadů. Věřím taky, že tuto záležitost vyřešíte, nejen v mém případu.
Jedná se už o zítřejší předtočený Klub osamělých srdcí seržanta Pepře, v 21 hod.na stanici Praha.
Děkuju předem.
Jiří Černý

P.S.: Znění dotyčných Pravidel přikládám.


V úterý 20. listopadu začala natvrdo platit PRAVIDLA PŘEDVOLEBNÍHO VYSÍLÁNÍ ČESKÉHO ROZHLASU , která znáte už z krajských a senátních voleb, teď platí pro volbu prezidenta. Najdete je v iNEWSu ve frontě AKCE - VOLBY_2012 - Pravidla. Jde především o vystoupení kandidujících v našem vysílání, tedy o zpřísněný režim pro přístup kandidátů (ale i dalších představitelů politických stran a jejich veřejných podporovatelů) do zpravodajských, publicistických i lifestylových pořadů.

Protože mě dnes vedení naší stanice pověřilo, abych až do doby voleb vedl evidenci všech příspěvků kandidátů, žádám vás, abyste mi napsali, když v programovém bloku, za který nesete zodpovědnost, vystoupí (už vystoupila) kandidující osoba. Poté ji zaeviduji do Formuláře pro volební čárkování s použitím dvou hledisek: 1. kandidát mluví ze své profese; 2. kandidát mluví o volbách, o své kandidatuře apod. Zaznamenám též délku vystoupení (krátké do 30 sekund a dlouhé nad 30 sekund).

Tento přípis posílám ještě jmenovitě odpovědným dramaturgům jednotlivých pořadů, tak jak jste byli uvedeni v zápisu č. 28 z porady úseku ČRo 2 Praha dne 9. 7. 2012.
Volební odpovědnost dramaturgů :
vyváženost ve zprávách = Miroslav Panuška,
všední rána, odpoledne, Výlety = Jiří Kokmotos
nedělní ráno, Písničky od srdce = Martin Jonák
Jak to vidí = Zita Senková
Je jaká je = Eva Kvasničková, Daniela Brůhová
Čaj pro dva + reprízy publ. = Helena Hilmerová
Domino = Zora Jandová
Kontakt = Světlana Lavičková
Noční Mikro po-pa = Alena Kumstýřová
Noční Mikro so = Romana Růžičková
Noční Mikro ne = Daniel Moravec
zábavné pořady + litdram = Václav Lautner
hudební pořady = Veronika Rezková

Děkuji všem zúčastněným na tomto projektu za vstřícnost, pečlivost a veselou mysl. Váš Mirek Panuška